ETYKA PUBLIKACJI

Teksty składane do publikacji w "Przeglądzie Prawno-Ekonomicznym" nie powinny być wcześniej nigdzie publikowane, nie powinny być też złożone do publikacji w innym periodyku. Nie mogą one naruszać praw autorskich osób trzecich. Oryginalność publikacji naukowej Autor potwierdza przed przesłaniem tekstu na platformie CzasKUL. Redakcja weryfikuje oryginalność nadesłanych artykułów, korzystając z programu antyplagiatowego iThenticate.

Ewentualny wkład innych osób w powstanie publikacji oraz ewentualne źródła jej finansowania powinny zostać ujawnione. Praktyki określane jako ghostwriting i guest authorship redakcja uważa za przejaw nierzetelności naukowej i naruszenie zasad etyki obowiązujących w nauce. Wszelkie przypadki takiej nierzetelności będą dokumentowane i ujawniane.

Szerzej: procedura COPE stosowana przez Redakcję

Teksty zgłoszone do publikacji podlegają recenzji. Redakcja stosuje model recenzji obustronnie anonimowej (double-blind review). Recenzenci tekstów wybierani są spośród samodzielnych pracowników naukowych o afiliacji różnej od afiliacji autora. Prace Redakcji i recenzentów nad tekstem nie mogą powodować konfliktu interesów.