RECENZENCI

Krzysztof Firlej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) 
Justyna Franc-Dąbrowska (SGGW w Warszawie)  
Stanisław Hońko (Uniwersytet Szczeciński)  
Bartosz Jóźwik (KUL) 
Arkadiusz Kijek (UMCS w Lublinie) 
Tomasz Kijek (UMCS w Lublinie)
Janina Kotlińska (KUL) 
Kinga Machowicz (KUL) 
Małgorzata Markowska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)  
Anna Musiała (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)  
Maciej Nowak (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)  
Marzena Piotrowska-Trybull (Akademia Sztuki Wojennej)  
Marek Proniewski (Uniwersytet w Białymstoku)  
Alicja Sekuła (Politechnika Gdańska)  
Tomasz Siudek (SGGW w Warszawie) 
Dariusz Staszczak (KUL) 
Joanna Szwacka-Mokrzycka (SGGW w Warszawie) 
Robert Wolny (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)  
Grzegorz Zasuwa (KUL) 
Jan Zuba