Kontakt

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
(+48) 81 445-35-31, fax (+48) 81 445-37-29

Główna osoba do kontaktu

Monika Popek
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wsparcie techniczne

Piotr Karwasiński