Kontakt

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
(+48) 81 44-53-049, fax (+48) 81 44-53-729

Główna osoba do kontaktu

dr Małgorzata Ganczar
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wsparcie techniczne

Piotr Karwasiński