Kontakt

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
Polska

Główna osoba do kontaktu

Magdalena Sawa
Sekretarz redakcji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wsparcie techniczne

Piotr Karwasiński