Kontakt

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Główna osoba do kontaktu

Magdalena Sawa
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wsparcie techniczne

Piotr Karwasiński