Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Tekst jest całkowicie oryginalny i nie narusza praw osób trzecich
  • Tekst nie był wcześniej publikowany i nie uczestniczy aktualnie w żadnym innym postępowaniu wydawniczym (ewentualne uwagi i wyjaśnienia proszę umieścić w komentarzu dla redaktora)
  • W publikacji ujawnione zostały wszystkie informacje na temat wkładu innych osób i instytucji w jej powstanie, a także na temat źródeł jej finansowania
  • Tekst został dostosowany do wszystkich wymogów edytorskich wskazanych przez Redakcję
  • Autor/Autorzy oświadcza/ją, że posiada/ją prawo do dysponowania umieszczonymi w Utworze materiałami takimi, jak, np. teksty, fotografie, mapy, plany, itp. oraz że ich wykorzystanie w utworze nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.


1. Teksty w  „Studiach i Analizach Nauk o Polityce" mogą zostać opublikowane w działach: Studia i artykuły, Varia, Recenzje, Sprawozdania.1. Teksty w  „Studiach i Analizach Nauk o Polityce" mogą zostać opublikowane w działach: Studia i artykuły, Varia, Recenzje, Sprawozdania. 

2. Za publikację tekstów w „Studiach i Analizach Nauk o Polityce" dla Autora nie jest przewidziane wynagrodzenie. 

3. Decyzja w przedmiocie publikacji tekstu naukowego podejmowana jest przez Redakcję przy uwzględnieniu następujących kryteriów: • oryginalność, • jakość naukowa, • zbieżność z profilem „Studiów i Analiz Nauk o Polityce", • przy uwzględnieniu treści recenzji lub opinii redaktora tematycznego lub językowego.