Zespół redakcyjnyKs. prof. dr hab. Marian Machinek (UWM Olsztyn) – przewodniczący
https://orcid.org/0000-0002-1857-1018

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola (UO Opole)
https://orcid.org/0000-0002-6192-4325

Ks. dr hab. Artur Malina, prof. UŚ (UŚ Katowice)
https://orcid.org/0000-0002-2830-9902

Ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL (KUL Lublin)
https://orcid.org/0000-0002-6287-7938

Prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz (UKSW Warszawa)
https://orcid.org/0000-0001-8064-9042

Ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak (UKSW Warszawa)
https://orcid.org/000-0001-7218-5049

Dr hab. Małgorzata Laskowska, prof. UKSW (UKSW Warszawa) – sekretarz
https://orcid.org/0000-0003-2192-9006

Redaktorzy tematyczni:

Ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz (UAM Poznań) – teologia moralna

Ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski (UKSW Warszawa) – nauki biblijne

prof. dr hab. Jacek Salij (UKSW Warszawa) – teologia dogmatyczna

Ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski (UPJPII Kraków) – teologia fundamentalna

Prof. dr hab. Krystian Wojaczek (UO Opole) – teologia pastoralna

Ks. prof. dr hab. Henryk Pietras (AI Kraków) – patrologia, historia Kościoła

 

Redaktorzy językowi:

Raymund Brennan – Londyn/Wielka Brytania (j. angielski)

Alois Hüging – Biesdorf/Niemcy (j. niemiecki)

 

KOMITET NAUKOWY:

Prof. dr hab. Clemens Breuer (Philosophisch-Theologische Hochschule St. Pölten, Austria)
Ks. prof. dr hab. Bogdan Częsz (UAM Poznań)
Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński (UKSW Warszawa)
Ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek (PWT Wrocław)
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź (KUL Lublin)
Bp dr hab. prof. ChAT Marcin Hintz (ChAT Warszawa)
Prof. dr Stefan Iloaie (Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Rumunia
Prof. dr Gerhard Kruip (Johannes Gutenberg Universität Mainz, Niemcy)
Ks. prof. dr Dariusz Kowalczyk (Pontificia Università Gregoriana Rzym, Włochy)
Ks. prof. dr hab. Józef Kulisz (Bobolanum Warszawa)
Ks. prof. Piotr Morciniec (UO Opole)
O. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski (UJPII Kraków)
Ks. prof. dr hab. Jan Perszon (UMK Toruń)
Ks. prof. dr Marek Raczkiewicz (Universidad Pontificia Comillas de Madrid, Hiszpania)
Ks. prof. dr hab. Jan Słomka (UŚ Katowice)
Ks. prof. dr Józef Smyksy (Universidad Catolica Boliviana, Cochabamba, Boliwia)