Zespół redakcyjnyKs. prof. dr hab. Marian Machinek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) – przewodniczący
https://orcid.org/0000-0002-1857-1018

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola (Uniwersytet Opolski)
https://orcid.org/0000-0002-6192-4325

Ks. dr hab. Artur Malina, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
https://orcid.org/0000-0002-2830-9902

Ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
https://orcid.org/0000-0002-6287-7938

Prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
https://orcid.org/0000-0001-8064-9042

Ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
https://orcid.org/000-0001-7218-5049

Dr hab. Małgorzata Laskowska, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) – sekretarz
https://orcid.org/0000-0003-2192-9006

Redaktorzy tematyczni:

Ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – teologia moralna

Ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) – nauki biblijne

prof. dr hab. Jacek Salij (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) – teologia dogmatyczna

Ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II W Krakowie) – teologia fundamentalna

Prof. dr hab. Krystian Wojaczek (Uniwersytet Opolski) – teologia pastoralna

Ks. prof. dr hab. Henryk Pietras (Akademia Ignatianum w Krakowie) – patrologia, historia Kościoła

 

Redaktorzy językowi:

Raymund Brennan – Londyn/Wielka Brytania (j. angielski)

Alois Hüging – Biesdorf/Niemcy (j. niemiecki)

 

KOMITET NAUKOWY:

Prof. dr hab. Clemens Breuer (Philosophisch-Theologische Hochschule St. Pölten, Austria)
Ks. prof. dr hab. Bogdan Częsz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński (Pietras (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Bp dr hab. prof. ChAT Marcin Hintz (Chrześcijańska Akademia Teologia w Warszawie)
Prof. dr Stefan Iloaie (Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Rumunia)
Prof. dr Gerhard Kruip (Johannes Gutenberg Universität Mainz, Niemcy)
Ks. prof. dr Dariusz Kowalczyk (Pontificia Università Gregoriana Rzym, Włochy)
Ks. prof. dr hab. Józef Kulisz (Bobolanum Warszawa)
Ks. prof. Piotr Morciniec (Uniwersytet Opolski)
O. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Kraków)
Ks. prof. dr hab. Jan Perszon (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Ks. prof. dr Marek Raczkiewicz (Universidad Pontificia Comillas de Madrid, Hiszpania)
Ks. prof. dr hab. Jan Słomka (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Ks. prof. dr Józef Smyksy (Universidad Catolica Boliviana, Cochabamba, Boliwia)