Nowy temat: Teologia przyszłości!

2020-07-06

Zapraszamy do nadsyłania propozycji tekstów, podejmujących następujący temat:

Teologia przyszłości

W każdym numerze publikujemy także teksty teologiczne oraz z zakresu dyscyplin pokrewnych, dotyczących innej tematyki.

Termin nadsyłania tekstów –  15 kwietnia 2021 r.