Kontakt

Studia Prawnicze KUL,
al. Racławickie 14 (pok. C-531),
20-950 Lublin;
(+48) 81 44-53-531
sp_red@kul.pl

Główna osoba do kontaktu

Zuzanna Gądzik
Sekretarz Redakcji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wsparcie techniczne

Piotr Karwasiński