Kontakt

Studia Prawnicze KUL,
al. Racławickie 14 (pok. C-723),
20-950 Lublin;
(+48) 81 445 35 31
sp_red@kul.pl

Główna osoba do kontaktu

Monika Popek
Sekretarz Redakcji
(81) 445 35 31

Wsparcie techniczne

Piotr Karwasiński