Zespół redakcyjnyRedaktor naczelny:
dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL, joannamisztal@kul.pl

Zastępcy redaktora naczelnego:
dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL, herbet@kul.pl
dr hab. Wojciech Staszewski, wojciech.staszewski@kul.pl

Członkowie redakcji:

o. prof. dr hab Wiesław Bar
ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL
dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
prof. dr hab. Stanisław Wrzosek

Redaktorzy tematyczni:
dr Lidia Fiejdasz-Buczek
dr Małgorzata Gałązka
dr Izabela Leraczyk
dr Agnieszka Kawałko
dr Kinga Stasiak
dr Anna Szarek-Zwijacz
dr Michał Zawiślak

Redaktorzy językowi:
dr hab. Jadwiga Potrzeszcz
dr Delaine R. Swenson, prof. KUL

Sekretarz redakcji:
Monika Popek