Zespół redakcyjnyRedaktor naczelny:
prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka,  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
joannamisztal@kul.pl

Zastępcy redaktora naczelnego:
dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL,  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
herbet@kul.pl
dr hab. Wojciech Staszewski,  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
wojciech.staszewski@kul.pl

Członkowie redakcji:
o. prof. dr hab Wiesław Bar,  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL;  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski;  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
prof. dr hab. Stanisław Wrzosek;  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Redaktorzy tematyczni:
dr Lidia Fiejdasz-Buczek;  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr Małgorzata Gałązka;  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr Agnieszka Kawałko;  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr hab. Anna Kosińska;  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr Izabela Leraczyk;  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr Kinga Stasiak
dr Anna Szarek-Zwijacz;  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr Paulina Woś;  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr Michał Zawiślak;  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Redaktorzy językowi:
dr hab. Jadwiga Potrzeszcz;  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr Delaine R. Swenson, prof. KUL;  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Sekretarz redakcji:
dr Monika Popek

Rada naukowa:

Adam BŁAŚ – Uniwersytet Wrocławski; Akademia Polonijna w Częstochowie
Remigio BENEYTO BERENGUER – Universidad CEU Cardenal Herrera (Hiszpania)
Janina CIECHANOWICZ-McLEAN – Uniwersytet Gdański
František ČITBAJ – Prešovská univerzita v Prešove (Słowacja)
ks. Antoni DĘBIŃSKI – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
ks. abp Andrzej DZIĘGA – Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie
Giorgio FELICIANI – Facoltà di Diritto Canonico San Pio X, Venezia (Włochy)
Mirosław GRANAT – Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
Miomira KOSTIĆ - Универзитет у Нишу / University of Niš (Serbia)
ks. Józef KRUKOWSKI – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
William N. LaFORGE – Delta State University (Stany Zjednoczone)
Wojciech ŁĄCZKOWSKI – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Barbara MIKOŁAJCZYK – Uniwersytet Śląski
ks. Henryk MISZTAL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Carmen PARRA RODRÍGUEZ - Universidad Abat Oliba CEU (Hiszpania)
Anna PRZYBOROWSKA–KLIMCZAK – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Marek SAFJAN – Uniwersytet Warszawski
Stanisław SAGAN – Uniwersytet Rzeszowski
Hesi SIIMETS-GROSS - Tartu Ülikool (Estonia)
ks. Piotr STANISZ – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
ks. Marian STASIAK – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 
Adam STRZEMBOSZ – Akademia Polonijna, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Hanna SUCHOCKA – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Péter SZABÓ – Pázmány Péter Catholic University (Węgry)
Renata SZAFARZ – Polska Akademia Nauk
Andrzej SZAJKOWSKI – Polska Akademia Nauk
Miruna TUDORASCU - Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia (Rumunia)
Mustafa YASAN – Sakarya University (Turcja)
Marian ZDYB – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Andrzej ZOLL – Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Rzeszowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Rzeszowie