Informacja

2019-08-02

Studia Prawnicze KUL zostały zakwalifikowane do finansowania w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Wsparcie dla czasopism naukowych, w latach 2019-2020:

Komunikat MNiSW.