[1]
Geszprych, M. 2019. Rozporządzenie Rządu Republiki Litewskiej z dnia 24 lipca 1997 r. w sprawie warunków zarządzania i korzystania z lasów prywatnych. Studia Prawnicze KUL. 2 (mar. 2019), 117–127. DOI:https://doi.org/10.31743/sp.4548.