(1)
Haładyj, A. Sustainability – Legal and Socio-Economic Challenges I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Lublin, 14 Marca 2018 R. sp 2019, 137-138.