Geszprych, M. (2019). Rozporządzenie Rządu Republiki Litewskiej z dnia 24 lipca 1997 r. w sprawie warunków zarządzania i korzystania z lasów prywatnych. Studia Prawnicze KUL, (2), 117–127. https://doi.org/10.31743/sp.4548