ZWOLAK, S. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 31 sierpnia 2017 r., II OSK 3025/15, LEX nr 2390501. Studia Prawnicze KUL, n. 1, p. 113-123, 11 mar. 2018.