Zwolak, Sławomir. 2018. „Glosa Do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Z 31 Sierpnia 2017 R., II OSK 3025/15, LEX Nr 239050”1. Studia Prawnicze KUL, nr 1 (marzec), 113-23. https://doi.org/10.31743/sp.740.