Geszprych, M. (2019) „Rozporządzenie Rządu Republiki Litewskiej z dnia 24 lipca 1997 r. w sprawie warunków zarządzania i korzystania z lasów prywatnych”, Studia Prawnicze KUL, (2), s. 117–127. doi: 10.31743/sp.4548.