Zwolak, S. (2018) „Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 31 sierpnia 2017 r., II OSK 3025/15, LEX nr 239050”1, Studia Prawnicze KUL, (1), s. 113-123. doi: 10.31743/sp.740.