[1]
A. Haładyj, „Anna Elżbieta Nieć, Szkoda w powierzchni ziemi jako szkoda w środowisku PRESSCOM, Wrocław 2017, ss. 240”, sp, nr 2, s. 131–134, mar. 2019.