Zwolak, S. „Glosa Do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Z 31 Sierpnia 2017 R., II OSK 3025/15, LEX Nr 239050”1. Studia Prawnicze KUL, nr 1, Mar. 2018, s. 113-2, doi:10.31743/sp.740.