Zwolak, Sławomir. „Glosa Do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Z 31 Sierpnia 2017 R., II OSK 3025/15, LEX Nr 239050”1. Studia Prawnicze KUL, no. 1 (marzec 11, 2018): 113-123. Udostępniono grudzień 9, 2019. https://czasopisma.kul.pl/sp/article/view/740.