1.
Zwolak S. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 31 sierpnia 2017 r., II OSK 3025/15, LEX nr 2390501. sp [Internet]. 11mar.2018 [cytowane 31maj2020];(1):113-2. Available from: https://czasopisma.kul.pl/sp/article/view/740