RECENZENCI

Recenzenci 2019 r.:

dr hab. Anna Barczak, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)

prof. Tomasz Bąkowski, UG (Uniwersytet Gdański)

dr hab. Łukasz Błaszczak, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

prof. Ihor Boiko (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki)

dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

kmdr dr hab. Dariusz R. Bugajski, prof. AMW(Akademia Marynarki Wojennej)

dr hab. Ewa Czech, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)

dr hab. Paweł Czubik, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

prof. dr hab. Tomasz Dubowski (Uniwersytet w Białymstoku)

dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)

dr hab. Tadeusz Gackowski, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Teresa Gardocka, prof. Uniwersytetu SWPS (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny)

dr hab. Izabela Gil, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Ewa Gmurzyńska (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Sławomir Godek, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

dr hab. Joanna Jagoda, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski)

Prof. Renata Kamińska, UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

dr hab. Mirosław Karpiuk, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

prof. Philip Klausberger (Universität Wien)

dr hab. Marcin Krajewski (Uniwersytet Warszawski)

ks. prof. dr hab. Józef Krzywda

dr hab. Robert Kulski, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

dr hab. Brygida Kużniak,prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)

dr Wojciech Kosior (Uniwesrytet Rzeszowski)

ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Berier (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

dr. hab. Małgorzata Manowska, prof., nadzw. (Uczelnia Łazarskiego)

prof. ordinario Lauretta Maganzani (Università Cattolica del Sacro Cuore, Mediolan)

prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk (Uniwersytet Śląski)

prof. dr hab. Jerzy Menkes (Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie)

prof. dr hab. Marek Mozgawa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

ks. dr hab. Bartosz Nowakowski, prof. UPH (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

ks. prof. Wojciech Necel, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

prof. Piotr Niczyporuk, UwB (Uniwersytet w Białymstoku)

dr hab. Jerzy Nikołajew, prof. UO (Uniwersytet Opolski)

dr hab. Małgorzata Ofiarska, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)

prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski (Uniwersytet Szczeciński)

ks. dr hab. Andrzej Pastwa, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski)

prof. Anna Pikulsko-Radomska, UŁ (Uniwersytet Łódzki)

dr hab. Justyn Piskorski,prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicz w Poznaniu)

prof. Paul du Plessis (University of Edinburgh)

dr hab. Rafał Pożdzik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr hab. Iwona Sierocka, prof. UwB (Uniwersytete w Białymstoku)

prof. Hesi Siimets-Gross (Uniwersytet w Tartu)

prof. dr hab. Jacek Sobczak (Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie)

dr hab. Paweł Sobczyk, prof. UO (Uniwersytet Opolski)

dr hab. Henryk Spustek, prof. UO (Uniwersytet Opolski)

dr hab. Katarzyna Święch-Kujawska, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)

dr hab. Renata Świrgoń-Skok,prof. UR (UNiwersytet Rzeszowski)

prof. dr hab. Maria Szewczyk (Uniwesrytet Jagielloński)

dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

dr hab. Dariusz Szostek, prof. UO (Uniwersytet Opolski)

ks. prof. Ryszard Sztychmiler (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

dr hab. Anna Stawarska-Rippel (Uniwersytet Śląski)

dr hab. Piotr Szreniawski, prof. UMCS (Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie)

prof. dr hab. Anna Tarwacka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

dr hab. Marzena Toumi, prof. AszWoj (Akademia Sztuki Wojennej)

dr hab. Daniel Wacinkiewicz, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)

dr Iwona Wrońska (Uniwersytet w Białymstoku)

dr hab. Teresa Wyka, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

prof. Maria Zabłocka (Uniwersytet Warszawski)

prof. Jan Zabłocki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

dr hab. Patrycja Zawadzka, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

prof. Krystian Ziemski, UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 

Recenzenci 2018 r.:

dr hab. Anna Barczak, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)

dr hab. Marek Bielecki

dr hab. Grzegorz Dobrowolski, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski)

dr hab. Elżbieta Dynia, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)

dr hab. Adam Habuda, prof. INP PAN (Polska Akademia Nauk)

dr hab. Justyna Karaźniewicz, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

dr hab. Czesław Kłak, prof. WSPiA (WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa)

dr hab. Marek Kulik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk (Uniwersytet Śląski)

ks. dr hab. Wojciech Necel, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

ks. prof. dr hab. Wiesław Wenz (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)

dr hab. Tomasz Oczkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr hab. n.med., dr n. prawn. Jakub Pawlikowski (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

dr hab. Jarosław Szymanek

dr hab. Bogumił Szmulik, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

dr hab. Magda Tarnowska-Sobecka, prof. US (Uniwerystet Szczeciński)

dr. hab. Piotr Szreniawski, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

dr hab. Piotr Szreniawski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

dr hab. Joanna Smarż, prof. UTH (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu)

Assoc. prof. dr Violeta Vasiliauskiene (Mykolas Romeris University)

dr hab. Daniel Wacinkiewicz (Uniwersytet Szczeciński)

 

Recenzenci 2017:
Dr hab. Bach-Golecka Dobrochna (Uniwersytet Warszawski)
Dr hab. Balcerzak Michał (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Dr hab. Barcik Jacek (Uniwersytet Śląski)
Prof. dr hab. Bińczycka-Majewska Teresa (Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie)
Dr hab. Blicharz Rafał (Uniwersytet Śląski)
Dr hab. Błaszczak Łukasz (Uniwersytet Wrocławski)
Prof. dr hab. Ciechanowicz-McLean Janina (Uniwersytet Gdański)
Dr hab. Dąbrowski Przemysław (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Dr hab. Dobkowski Jarosław (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Dr hab. Doliwa-Klepacka Anna (Uniwersytet w Białymstoku)
Dr hab. Habuda Adam (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk)
Prof. dr hab. Hoc Stanisław (Uniwersytet Opolski)
Dr hab. Karski Karol (Uniwersytet Warszawski)
Dr hab. Kordela Marzena (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Ks. dr hab. Krajczyński Jan (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Dr hab. Kubiak Rafał (Uniwersytet Łódzki)
Dr hab. Kulik Marek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Prof. dr hab. Kwiecień Roman (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Dr hab. Lis-Staranowicz Dorota (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Prof. dr hab. Menkes Jerzy (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Dr hab. Monarcha-Matlak Aleksandra (Uniwersytet Szczeciński)
Ks. dr hab. Necel Wojciech (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Prof. dr hab. Niczyporuk Janusz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Dr hab. Nowakowska-Małusecka Joanna (Uniwersytet Śląski)
Dr hab. Oczkowski Tomasz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Dr hab. Ogiegło Leszek (Uniwersytet Śląski)
Dr hab. Olejniczak-Szałowska Ewa (Uniwersytet Łódzki)
Dr hab. Sierocka Iwona (Uniwersytet w Białymstoku)
Dr hab. Sobczyk Paweł (Uniwersytet Opolski)
Ks. dr hab. Steczkowski Piotr (Uniwersytet Rzeszowski)
Dr hab. Szmulik Bogumił (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Dr hab. Szreniawski Piotr (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Dr hab. Szymanek Jarosław (Uniwersytet Warszawski)
Dr hab. Wacinkiewicz Daniel (Uniwersytet Szczeciński)
Dr hab. Wałachowska Monika (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Ks. dr hab. Warchałowski Krzysztof (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Ks. prof. dr hab. Wenz Wiesław (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)
Dr hab. Zeidler Kamil (Uniwersytet Gdański)
Dr hab. Zgoliński Igor (KPSW w Bydgoszczy)
Prof. dr hab. Zięba-Załucka Halina (Uniwersytet Rzeszowski) 

Recenzenci 2016:
Prof. dr hab. Bałaban Andrzej (Uniwersytet Szczeciński)
Prof. dr hab. Barcik Jacek (Uniwersytet Śląski)
Prof. dr hab. Barczak Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Prof. dr hab. Blicharz Rafał (Uniwersytet Śląski)
Prof. dr hab. Bożek Michał (Uniwersytet Śląski)
Prof. dr hab. Budyn-Kulik Magdalena (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Prof. dr hab. Gorgol Andrzej (Uniwersytet Zielonogórski)
Prof. dr hab. Habuda Adam (Polska Akademia Nauk)
Prof. dr hab. Janowski Jacek (Politechnika Warszawska)
Prof. dr hab. Jędrejek Grzegorz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Prof. dr hab. Karski Karol (Uniwersytet Warszawski)
Prof. dr hab. Kłak Czesław (Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Rzeszowie)
Prof. dr hab. Kordela Marzena (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Ks. prof. dr hab. Krajczyński Jan (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Prof. dr hab. Kruczalak-Jankowska Joanna (Uniwersytet Gdański)
Prof. dr hab. Kulik Marek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Prof. dr hab. Kuś Artur (Uczelnia Łazarskiego)
Prof. dr hab. Lis-Staranowicz Dorota (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
Prof. dr hab. Łukaszuk Leonard (Uniwersytet Warszawski)
Prof. dr hab. Materniak-Pawłowska Małgorzata (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Prof. dr hab. Melezini Mirosława (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży)
Prof. dr hab. Menkes Jerzy (Szkoła Główna Handlowa)
Prof. dr hab. Młynarczyk Alicja (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)
Prof. dr hab. Monarcha-Matlak Aleksandra (Uniwersytet Szczeciński)
Prof. dr hab. Myszona-Kostrzewa Katarzyna (Uniwersytet Warszawski)
Prof. dr hab. Niczyporuk Janusz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Prof. dr hab. Nowakowska-Małusecka Joanna (Uniwersytet Śląski)
Prof. dr hab. Oczkowski Tomasz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Prof. dr hab. Ofiarska Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński)
Prof. dr hab. Ofiarski Zbigniew (Uniwersytet Szczeciński)
Prof. dr hab. Olszewski Jan (Uniwersytet Rzeszowski)
Prof. dr hab. Piszcz Anna (Uniwersytet w Białymstoku)
Prof. dr hab. Powałowski Andrzej (Uniwersytet Gdański)
Ks. prof. dr hab. Robert Kantor (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)
Prof. dr hab. Ruczkowski Piotr (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Prof. dr hab. Skubisz Ryszard (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Prof. dr hab. Słapek Dariusz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Prof. dr hab. Sobczyk Marek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Prof. dr hab. Sobczyk Paweł (Uniwersytet Opolski)
Ks. prof. dr hab. Stępień Marek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Prof. dr hab. Szewczyk Helena (Uniwersytet Śląski)
Prof. dr hab. Szmulik Bogumił (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Prof. dr hab. Szołno-Koguc Jolanta (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Prof. dr hab. Szymanek Jarosław (Uniwersytet Warszawski)
Prof. dr hab. Szymański Andrzej (Uniwersytet Opolski)
Prof. dr hab. Świrgoń-Skok Renata (Uniwersytet Rzeszowski)
Prof. dr hab. Tarnowska-Sobecka Danuta Magdalena (Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. Ura Elżbieta (Uniwersytet Rzeszowski)
Ks. prof. dr hab. Warchałowski Krzysztof (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Ks. prof. dr hab. Wojciechowski Grzegorz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Prof. dr hab. Zeidler Kamil (Uniwersytet Gdański)
Prof. dr hab. Zgoliński Igor (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)