SPW w wykazie czasopism naukowych MNiSW

2019-07-31

Od 2007 roku czasopismo stale umieszczane jest w wykazach czasopism naukowych sporządzanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa. W wykazie ogłoszonym komunikatem MNiSW z dnia 31 lipca 2019 r. przyznano mu 20 pkt. (poz. 27821 w załączniku do komunikatu)

Follow us

2019-03-08

Zapraszamy do odwiedzania naszego profilu w mediach społecznościowych  

tekst alternatywny        facebook.png

Program „Wsparcie dla czasopism naukowych”

2019-03-04

logo-mnisw-pl4.png

Czasopismo dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”. Numer umowy: 128/WCN/2019/1. 

Call for papers

2019-02-19

Szanowni Państwo,

Redakcja "Studiów z Prawa Wyznaniowego" zaprasza Autorów oryginalnych (nieopublikowanych w innym wydawnictwie) artykułów naukowych, materiałów, recenzji i sprawozdań z zakresu prawa wyznaniowego do składania ich do publikacji na łamach czasopisma. Teksty - przygotowane zgodnie ze wskazówkami dla Autorów - przyjmujemy w sposób ciągły, w formie elektronicznej.  Gromadzenie materiałów do kolejnych tomów kończymy w lipcu tego roku, w którym ma ukazać się tom.

Teksty można przesyłać poprzez platformę korzystając z funkcji "Zgłoś tekst".   

Autorom i recenzentom, którzy rozpoczynają pracę w systemie OJS, polecamy skorzystanie z instrukcji ułatwiających poruszanie się po Platformie CzasKUL:

Przewodnik dla autora

Przewodnik dla recenzenta

Wciąż aktualną pozostaje dotychczasowa strona czasopisma: www.kul.pl/spw , na której znaleźć można m.in. wszystkie dotychczas opublikowane tomy.

Informacja

2019-02-05

logo-mnisw-pl4.png

Czasopismo dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Numer umowy: 711/P-DUN/2018. Zadanie: Zapewnienie otwartego dostępu do czasopisma "Studia z Prawa Wyznaniowego". Okres realizacji: 1 stycznia 2018 - 31 grudnia 2019 r.