Program „Wsparcie dla czasopism naukowych”

2019-03-04

Uprzejmie informujemy, że w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” Studia z Prawa Wyznaniowego uzyskały 100/100 punktów w ocenie Zespołu doradczego MNiSW i zostały zakwalifikowane do finansowania. Tym samym, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 i § 10 ust. 3 rozporządzenia MNiSW z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych ... (Dz.U. z 2018 r., poz. 2152 ze zm.), czasopismo znajdzie się w wykazie czasopism naukowych MNiSW.

Komunikat na stronie MNiSW