Status kapelanów duszpasterstw specjalnych w ukraińskim systemie prawnym


Abstrakt

Ukraińskie duszpasterstwo wojskowe posiada najbardziej rozwinięte struktury organizacyjne. Wpływ na to miały wydarzenia związane z rosyjską aneksją Krymu oraz wojną hybrydową w Donbasie. Także duszpasterstwo więzienne zostało zorganizowane w oparciu o struktury zakładów karnych i aresztów śledczych. Natomiast duszpasterstwo policyjne wymaga wprowadzenia nowych rozwiązań legislacyjnych. Poza tym Kościół greckokatolicki na Ukrainie utworzył własne struktury diecezjalne dla potrzeb duszpasterstw specjalnych a pozostałe wspólnoty religijne kapelaństwo w wojsku, policji i więziennictwie zorganizowały jedynie w formie szczątkowej. Opracowanie dotyczy funkcjonowania duszpasterstwa wojskowego, policyjnego i więziennego na Ukrainie. Przeprowadzona została analiza unormowań prawnych i praktyki w tym zakresie. Celem badań było wskazanie możliwych rozwiązań legislacyjnych, polegających np. na wydaniu przepisów państwowych gwarantujących opiekę religijną w formie duszpasterstw specjalnych. Stąd na końcu artykułu sformułowane zostały stosowne wnioski i postulaty


Słowa kluczowe

kapelan; duszpasterstwo specjalne; wolność religijna; duszpasterstwo wojskowe; ukraiński system prawny; wolność sumienia i religii; relacje państwo-kościół; związki wyznaniowe

Kornelyuk, B. 1998. „Viys’Ko i tserkva: istoriya, problemy, perspektyvy”. In: Vseukrayins’Ka mizhnarodna khrystyyans’ka Asambleya „Zapovid’novu dayu vam: lyubit’ odyn odnoho” (Ioan, 13,34). Naukovo-praktychna konferentsiya, Kyyiv, 17-18 lyutoho 1998 r, red. В. Туркевич. Kyyiv.

Kokhanchuk, Ruslan. 2011. „Rol’ kapelanstva u protsesi vidrodzhennya Zbroynykh Sylukrayiny na pochatku 90-kh rokiv mynuloho stolittya”. Viysko Ukrayiny 8(134): 20-22.

Kovalenko, Łesia. 2002. „Podstawowe regulacje wyznaniowe w prawie ukraińskim”. Studia z Prawa Wyznaniowego 5: 79-109.

Kozyrska, Antonina. 2014. Pluralizm wyznaniowy a integracja narodu ukraińskiego po 1991 roku. Toruń: Europejskie Centrum Edukacyjne.

Nikołajew, Jerzy. 2015. „Wolność sumienia i wyznania więźniów na Ukrainie. Ujęcie prawne i socjologiczne”. Nurt SVD 1: 211-234.

Nikołajew, Jerzy. 2016. Wspólnotowy wymiar wolności światopoglądu i przekonań religijnych oraz jej realizacja w ukraińskim systemie prawnym. Lublin: „Unitas” Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej.

Panteley, Kostyantyn. 2012. „Suchasni rysy kryminal’no-vykonavchoyi systemy ta rol’ penitentsiarnoho dushpastyrstva”. In: Sluzhyty uv”yaznenym. Fakhovi oriyentyry dlya dushpastyrstvau penitentsiarnykh zakladakh, 14-35. L’Viv: Vydavnytstvo „Don Bosko”.

S’Omin, Cerhiy. 2000. „Tserkva i armiya: partnerstvo chy pohlynannya?”. Natsional’Na bezpekai oborona 10: 99-104.

Vladychenko, Larysa. 2013. „Instytut viys’kovoho kapelanstva v Zbroynykhsylakh Pol’Shchi”. Skhid 5(125): 178-182].

Warzonek, Michał. 2014. Religion and Politics in Ukraine. The Orthodox and Greek catholic. Elements of Ukraine's Political System. Cambridge Scholars Publishing.
Pobierz

Opublikowane : 2018-12-18


Nikołajew, J. (2018). Status kapelanów duszpasterstw specjalnych w ukraińskim systemie prawnym. Studia Z Prawa Wyznaniowego, 21, 183-204. https://doi.org/10.31743/spw.186

Jerzy Nikołajew 
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Opolski,  Polska
https://orcid.org/0000-0003-1505-9710

Dr hab. prof. UO, Zakład Prawa i Postępowania Administracyjnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Opolski, ul. Katowicka 87a, 45-060 Opole


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, autor publikacji przenosi na wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy.
  2. Teksty składane do publikacji w „Studiach z Prawa Wyznaniowego" nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich. Oryginalność publikacji naukowej autor potwierdza w składanym oświadczeniu i w podpisywanej umowie wydawniczej.
  3. Za zgodą redakcji opublikowane w czasopiśmie teksty mogą być przedrukowywane w innych publikacjach (ze wskazaniem miejsca ich pierwotnej publikacji). 
  4. Redakcja nie pobiera od autorów żadnych opłat za zgłoszenie tekstu, jego opracowanie oraz publikację, ani nie wypłaca honorariów autorskich. 
  5. Autorzy mają prawo zamieszczać swoje prace (w wersji udostępnionej przez wydawcę) w Internecie (np. w repozytoriach instytucjonalnych lub na własnej stronie internetowej) dopiero po ich opublikowaniu w niniejszym czasopiśmie.
  6. Redakcja zapewnia bezpłatny i otwarty dostęp (ang. open access) do całej zawartości czasopisma, zgodnie z definicją otwartego dostępu BOAI (Budapest Open Access Initiative), co czyni wyniki badań bardziej dostępnymi i wspiera wymianę wiedzy na poziomie krajowym i międzynarodowym.
  7. Teksty opublikowane w tomach 1-13 udostępniane są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0). Obecnie, od tomu 14, teksty opublikowane w "Studiach z Prawa Wyznaniowego" są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa CC BY 4.0.