[1]
Krajczyński, J. 2018. Prawno-kanoniczny zakaz podejmowania przez duchownych niektórych rodzajów działalności i jego znaczenie na gruncie prawa polskiego. Studia z Prawa Wyznaniowego. 21, (grudz. 2018), 75-94. DOI:https://doi.org/10.31743/spw.193.