Poniatowski, M. (2018). Zespół praw i obowiązków osoby duchownej jako pokrzywdzonego w postępowaniu karnym zwyczajnym. Studia Z Prawa Wyznaniowego, 21, 27-49. https://doi.org/10.31743/spw.187