PONIATOWSKI, M. Zespół praw i obowiązków osoby duchownej jako pokrzywdzonego w postępowaniu karnym zwyczajnym. Studia z Prawa Wyznaniowego, v. 21, p. 27-49, 18 dez. 2018.