BIELECKI, M. Status osoby duchownej w związku wyznaniowym "Świadkowie Jehowy w Polsce". Studia z Prawa Wyznaniowego, v. 21, p. 123-140, 18 dez. 2018.