Poniatowski, Michał. 2018. Zespół Praw I Obowiązków Osoby Duchownej Jako Pokrzywdzonego W Postępowaniu Karnym Zwyczajnym. Studia Z Prawa Wyznaniowego 21 (grudzień), 27-49. https://doi.org/10.31743/spw.187.