Ożóg, Michał. 2018. Charakterystyka Stosunku Prawnego łączącego Kapelana Z Podmiotem Leczniczym W świetle Przepisów Prawa Polskiego I Wybranych Regulacji Prawa Wewnętrznego Kościoła Katolickiego. Studia Z Prawa Wyznaniowego 21 (grudzień), 95-122. https://doi.org/10.31743/spw.194.