Poniatowski, M. (2018) Zespół praw i obowiązków osoby duchownej jako pokrzywdzonego w postępowaniu karnym zwyczajnym, Studia z Prawa Wyznaniowego, 21, s. 27-49. doi: 10.31743/spw.187.