Krajczyński, J. (2018) Prawno-kanoniczny zakaz podejmowania przez duchownych niektórych rodzajów działalności i jego znaczenie na gruncie prawa polskiego, Studia z Prawa Wyznaniowego, 21, s. 75-94. doi: 10.31743/spw.193.