Stanisławski, T. (2018) Formy zatrudnienia duchownego w instytucjach kościelnych po II wojnie światowej, Studia z Prawa Wyznaniowego, 21, s. 239-254. doi: 10.31743/spw.196.