[1]
D. Gegenava, Relacje Państwo – Kościół w Demokratycznej Republice Gruzji (1918-1921), spw, t. 21, s. 255-269, grudz. 2018.