[1]
J. Krajczyński, Prawno-kanoniczny zakaz podejmowania przez duchownych niektórych rodzajów działalności i jego znaczenie na gruncie prawa polskiego, spw, t. 21, s. 75-94, grudz. 2018.