[1]
M. Ożóg, Charakterystyka stosunku prawnego łączącego kapelana z podmiotem leczniczym w świetle przepisów prawa polskiego i wybranych regulacji prawa wewnętrznego Kościoła katolickiego, spw, t. 21, s. 95-122, grudz. 2018.