Poniatowski, M. Zespół Praw I Obowiązków Osoby Duchownej Jako Pokrzywdzonego W Postępowaniu Karnym Zwyczajnym. Studia Z Prawa Wyznaniowego, T. 21, Dec. 2018, s. 27-49, doi:10.31743/spw.187.