Ożóg, M. Charakterystyka Stosunku Prawnego łączącego Kapelana Z Podmiotem Leczniczym W świetle Przepisów Prawa Polskiego I Wybranych Regulacji Prawa Wewnętrznego Kościoła Katolickiego. Studia Z Prawa Wyznaniowego, T. 21, Dec. 2018, s. 95-122, doi:10.31743/spw.194.