https://czasopisma.kul.pl/spw/issue/feed Studia z Prawa Wyznaniowego 2020-02-15T09:41:30+01:00 Marta Ordon mordon@kul.pl Open Journal Systems <p><em>Studia z Prawa Wyznaniowego</em> to czasopismo wydawane przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Na łamach periodyku publikowane są opracowania naukowe dotyczące prawnych aspektów wolności religijnej, a także relacji między państwem a kościołami (w szczególności Kościołem Katolickim) i innymi związkami wyznaniowymi. Szczególny nacisk położony jest na polskie prawo wyznaniowe.&nbsp;<br><br></p> https://czasopisma.kul.pl/spw/article/view/4795 Odwołania do Boga w konstytucjach państw współczesnych. Studium komparatystyczne 2020-02-15T09:41:28+01:00 Grzegorz Maroń grzegorzmaron@op.pl 2019-12-30T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://czasopisma.kul.pl/spw/article/view/5476 Spór o medyczną klauzulę sumienia a konstytucyjne zasady równości i bezstronności światopoglądowej władz publicznych 2020-02-15T09:41:25+01:00 Jakub Pawlikowski jpawlikowski@wp.pl 2019-12-30T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://czasopisma.kul.pl/spw/article/view/5475 Dopuszczalność potwierdzenia czynności prawnych dokonanych w braku lub z przekroczeniem umocowania do działania za wyznaniową osobę prawną, w świetle nowelizacji art. 39 kodeksu cywilnego 2020-02-15T09:41:25+01:00 Marek Strzała strzalamarek@gmail.com 2019-12-30T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://czasopisma.kul.pl/spw/article/view/5481 Prawnoautorskie aspekty kazania 2020-02-15T09:41:24+01:00 Włodzimierz Broński mediacja@kul.pl 2019-12-30T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://czasopisma.kul.pl/spw/article/view/5478 State Funding of Religious Organizations in Georgia 2020-02-15T09:41:25+01:00 Dimitry Gegenava d.gegenava@sabauni.edu.ge 2019-12-30T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://czasopisma.kul.pl/spw/article/view/4797 Prawa pacjentów muzułmanów w świetle ustawodawstwa polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania 2020-02-15T09:41:28+01:00 Katarzyna Krzysztofek k.krzysztofek@uj.edu.pl 2019-12-30T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://czasopisma.kul.pl/spw/article/view/5281 Duszpasterstwo w systemie penitencjarnym Federacji Rosyjskiej 2020-02-15T09:41:27+01:00 Jarosław Matwiejuk matwiejuk@uwb.edu.pl 2019-12-30T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://czasopisma.kul.pl/spw/article/view/5484 Związki wyznaniowe i jednostki samorządu terytorialnego jako podmioty współdziałające w wykonywaniu orzeczeń karnych 2020-02-15T09:41:22+01:00 Jerzy Nikołajew jerzy-nikolajew@wp.pl 2019-12-30T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://czasopisma.kul.pl/spw/article/view/4799 Władza ludowa contra brat Kloc. Z frontu walki z nielegalnym handlem dewocjonaliami w powiecie kozielskim w 1965 r. 2020-02-15T09:41:28+01:00 Andrzej Szymański andrzej@kozle.pl 2019-12-30T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://czasopisma.kul.pl/spw/article/view/5479 Ulgi podatkowe z tytułu darowizn na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą 2020-02-15T09:41:24+01:00 Aneta Maria Abramowicz abrama@kul.pl 2019-12-30T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://czasopisma.kul.pl/spw/article/view/5482 Islamizacja prawa karnego Pakistanu na przykładzie nowelizacji i stosowania przepisów prawa o bluźnierstwie 2020-02-15T09:41:23+01:00 Stanisław Dziwisz stanislawdziwisz@poczta.fm 2019-12-30T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://czasopisma.kul.pl/spw/article/view/5280 Szczegółowe lub kompleksowe zasady ochrony danych osobowych stosowane przed wejściem w życie RODO na przykładzie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP 2020-02-15T09:41:27+01:00 Michał Hucał michal.hucal@gmail.com 2019-12-30T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://czasopisma.kul.pl/spw/article/view/5483 Współdziałanie Kościoła katolickiego i organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawie ustanowienia patrona wspólnoty samorządowej 2020-02-15T09:41:23+01:00 Michał Ożóg michal.ozog@uj.edu.pl 2019-12-30T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://czasopisma.kul.pl/spw/article/view/5480 Stosowanie prawa przez organy Państwa Watykańskiego a zasadnicze problemy jego systemu prawnego 2020-02-15T09:41:24+01:00 Konrad Dyda konrad.dyda@gmail.com 2019-12-30T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://czasopisma.kul.pl/spw/article/view/4793 Opinia prawna dotycząca odpowiedzi na pytanie, czy osoba pełniąca funkcję (urząd kościelny) Ekonoma Konferencji Episkopatu Polski wypełnia przesłankę z przepisu art.44 ust.3 ustawy z 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 2020-02-15T09:41:29+01:00 Dariusz Walencik dwalencik@uni.opole.pl 2019-12-30T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://czasopisma.kul.pl/spw/article/view/4788 Analiza projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, zawartego w druku senackim nr 1034/IX kadencja (sprzeciw sumienia) 2020-02-15T09:41:29+01:00 Marcin Olszówka marcin.olszowka@lazarski.pl 2019-12-30T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://czasopisma.kul.pl/spw/article/view/4785 Finansowanie związków wyznaniowych w Republice Włoskiej: zarządzanie środkami z asygnaty podatkowej (otto per mille) przedmiotem krytyki Trybunału Obrachunkowego 2020-02-15T09:41:30+01:00 Piotr Stanisz pstan@kul.pl Marta Ordon mordon@kul.pl 2019-12-30T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://czasopisma.kul.pl/spw/article/view/4786 XVI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. 30-lecie ustaw wyznaniowych. Czy potrzebna jest reforma prawa wyznaniowego w Polsce?, Olsztyn – Tumiany, 6-8 maja 2019 r. 2020-02-15T09:41:29+01:00 Krystyna Ziółkowska krystyna.holdynska@uwm.edu.pl 2019-12-30T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://czasopisma.kul.pl/spw/article/view/5464 Konferencja Naukowa pt. „Satira religiosa – aspetti giuridici”, Lublin, 27 maja 2019 r. 2020-02-15T09:41:26+01:00 Marta Ordon mordon@kul.pl 2019-12-30T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://czasopisma.kul.pl/spw/article/view/5461 Konferencja Naukowa pt. „Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo. Konceptualizacja – normatywizacja – urzeczywistnienie”, Chełm, 18-20 września 2019 r. 2020-02-15T09:41:26+01:00 Michał Czelny mczelny@kul.pl 2019-12-30T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://czasopisma.kul.pl/spw/article/view/5469 Konferencja naukowa pt. „Religious belonging in Europe” połączona z corocznym spotkaniem korespondentów europejskiego projektu EUREL, Strasbourg, 2-3 października 2019 r. 2020-02-15T09:41:26+01:00 Michał Zawiślak lexis@kul.pl 2019-12-30T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement##