Studia z Prawa Wyznaniowego to czasopismo wydawane przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Na łamach periodyku publikowane są opracowania naukowe dotyczące prawnych aspektów wolności religijnej, a także relacji między państwem a kościołami (w szczególności Kościołem Katolickim) i innymi związkami wyznaniowymi. Szczególny nacisk położony jest na polskie prawo wyznaniowe. 
Teksty opublikowane w tomach 1-13 Studiów z Prawa Wyznaniowego udostępnione są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0). Od tomu 14 teksty udostępniane są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa (CC BY 4.0).

LIBCOM JOURNAL ISSN: 2081-8882 LIBCOM JOURNAL eISSN: 2544-3003 LIBCOM JOURNAL DOI: 10.31743/spw

LIBCOM JOURNAL Licencja:

AKTUALNY NUMER
 
 

SPW w wykazie czasopism naukowych MNiSW

2019-07-31

Od 2007 roku czasopismo stale umieszczane jest w wykazach czasopism naukowych sporządzanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa. W wykazie ogłoszonym komunikatem MNiSW z dnia 31 lipca 2019 r. przyznano mu 20 pkt. (poz. 27821 w załączniku do komunikatu)

Follow us

2019-03-08

Zapraszamy do odwiedzania naszego profilu w mediach społecznościowych  

tekst alternatywny        facebook.png

Program „Wsparcie dla czasopism naukowych”

2019-03-04

Uprzejmie informujemy, że w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” Studia z Prawa Wyznaniowego uzyskały 100/100 punktów w ocenie Zespołu doradczego MNiSW i zostały zakwalifikowane do finansowania... (szerzej)

Call for papers

2019-02-19

Szanowni Państwo,

Redakcja "Studiów z Prawa Wyznaniowego" zaprasza Autorów oryginalnych (nieopublikowanych w innym wydawnictwie) artykułów naukowych, materiałów, recenzji i sprawozdań z zakresu prawa wyznaniowego do składania ich do publikacji na łamach czasopisma. Teksty - przygotowane zgodnie ze wskazówkami dla Autorów - przyjmujemy w sposób ciągły, w formie elektronicznej.  Gromadzenie materiałów do kolejnych tomów kończymy w lipcu tego roku, w którym ma ukazać się tom.

Teksty można przesyłać poprzez platformę korzystając z funkcji "Zgłoś tekst".   

Autorom i recenzentom, którzy rozpoczynają pracę w systemie OJS, polecamy skorzystanie z instrukcji ułatwiających poruszanie się po Platformie CzasKUL:

Przewodnik dla autora

Przewodnik dla recenzenta

Wciąż aktualną pozostaje dotychczasowa strona czasopisma: www.kul.pl/spw , na której znaleźć można m.in. wszystkie dotychczas opublikowane tomy.

Informacja

2019-02-05

logo-mnisw-pl4.png

Czasopismo dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Numer umowy: 711/P-DUN/2018. Zadanie: Zapewnienie otwartego dostępu do czasopisma "Studia z Prawa Wyznaniowego". Okres realizacji: 1 stycznia 2018 - 31 grudnia 2019 r. • Index to Foreign Legal Periodicals (IFLP)
 • European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 • Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers (NSD)
 • Publication Forum (JUFO)
 • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
 • BazHum Baza bibliograficzna czasopism humanistycznych i społecznych (BazHum)
 • Polska Bibliografia Naukowa (PBN/POL-index)
 • Polska Bibliografia Prawnicza PAN
 • Google Scholar
 • CEON Biblioteka Nauki (CEON)
 • Serwis Informacji Prawnej LEX
 • INFONA Portal Komunikacji Naukowej (INFONA)
 • IndexCopernicus (IC Journals Master List)
 • HeinOnline
 • JournalTOCs
 • Czytelnia Czasopism Prawniczych on-line (Wolters Kluwer)
 • Directory of Open Access scholarly Resources (ROAD)
 • Atla Religion Database (Atla RDB)
 • Scilit
 • WorldCat
 • Dimensions
 • World Wide Science

MNISW
20

Index Copernicus
95,62

h5Index
2 (Google Scholar)

Pobieranie

CAŁY NUMER