Kontakt

Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

Główna osoba do kontaktu

prof. dr hab. Mirosława Oldakowska-Kuflowa
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wsparcie techniczne