Kontakt

ul. Kard. S. Hozjusza 15
11-041 Olsztyn

Główna osoba do kontaktu

Ks. prof. dr hab. Marian Machinek
0048 609 777 846

Wsparcie techniczne