Zespół redakcyjnyRedaktor Naczelny

Mirosława Ołdakowska-Kuflowa (KUL)

0000-0002-1265-1340
 

Sekretarz techniczny

Mateusz Jastrzębski (UMCS)

0000-0002-5422-9930
 

Sekretarz, Redaktor

Albert Nowacki (KUL)

0000-0002-2418-0574
 

Redaktorzy

Dagmara Nowacka (KUL) 

0000-0002-4596-9822

Uljana Cholodova (Uniwersytet Pacackeho w Ołomuńcu) (Czechy) 

0000-0002-1950-2225

Jurij Mynenko (Uniwersytet Narodowy "Akademia Ostrogska") (Ukraina) 
0000-0002-2916-4274

 

Komitet Naukowy

prof. dr hab. Jan Gliński (Polska Akademia Nauk)

prof. dr hab. Ołeksandr Astafjew (Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki (Ukraina))

prof. dr hab. Jerzy Bartmiński (Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej)

prof. dr hab. Hałyna Chomenko (Charkowski Pedagogiczny Uniwersytet Narodowy im. Hryhorija Skoworody (Ukraina))

dr hab. Anna Horniatko-Szumiłowicz, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. dr Pawło Hrycenko  (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy)

dr hab. Marta Vojtekova Uniwersytet Preszowski w Preszowie (Słowacja)

prof. dr hab. Alois Voldan Uniwersytet Wiedeński (Austria)

dr hab. Aleksandra Hnatiuk, prof. IS PAN (Polska Akademia Nauk)

dr hab. Przemysław Jóźwikiewicz, prof. UWr. (Uniwersytet Wrocławski)