Istniejące od 2004 roku czasopismo naukowe „TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych” jest jedynym periodykiem tego typu w Europie. Jego nadrzędnym celem jest stworzenie platformy do prowadzenia dyskursu naukowego dotyczącego przenikania się sąsiednich kultur, polskiej i ukraińskiej, w zakresie literatury, języka, historii i szeroko rozumianej kultury. Pismo pełniło i wciąż spełnia istotną rolę w kształtowaniu przyjaznej atmosfery pomiędzy sąsiadującymi ze sobą krajami na poziomie nauki i kultury, co ma ogromne znaczenie dla obu narodów, gdyż na kształtowanie dobrych relacji poprzez „Tekę…” nie mają wpływu aktualne trendy czy napięcia polityczne.

LIBCOM JOURNAL ISSN: 1733-2249 LIBCOM JOURNAL

LIBCOM JOURNAL Licencja:

AKTUALNY NUMER
AKTUALNY NUMER
 
 


  • Index Copernicus
  • Pol-Index

MNISW
20 punktów (2019)

Index Copernicus
53.86 (2018)