ETYKA PUBLIKACJI

„Teologia w Polsce” poważnie podchodzi do kwestii praw autorskich, plagiatu i innych zagadnień etycznych związanych z dobrymi praktykami w zakresie publikacji naukowych. Redakcja dokłada starań, by bronić praw autorów tekstów do ich dzieł, dlatego wszelkie oskarżenia o plagiat są gruntownie sprawdzane. Tym samym dbamy także o prestiż naszego czasopisma, które chce utrzymywać wysoki poziom edytorski i naukowy, a także etyczną wiarygodność. W razie pojawienia się złych praktyk, takich jak plagiatowanie innych prac, użycie zewnętrznych materiałów bez odpowiedniego udokumentowania, czy ghostwriting, redakcja czasopisma zastrzega sobie podjęcie odpowiednich działań, łącznia z podjęciem kroków prawnych. Artykuł przygotowany przy użyciu złych praktyk może zostać wycofany, nawet jeśli został już opublikowany w wersji papierowej. Co więcej, ewentualne nadużycia będziemy zgłaszać także do instytucji zatrudniających danego autora. Przestrzegamy przed naukową nierzetelnością i zachęcamy do podtrzymywania wysokich standardów pracy naukowca. „Teologia w Polsce” szukając dobrych rozwiązań w zakresie etyki publikacyjnej, opiera się na zasadach wypracowanych przez Komitet Etyki Wydawniczej (Comittee on Publication Ethics - COPE), międzynarodową organizację zrzeszającą wydawców i redaktorów czasopism naukowych. Zasady te, w postaci diagramów, są dostępne tutaj [https://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf].