„Teologia w Polsce” to czasopismo naukowe przedstawiające wyniki badań w zakresie teologii systematycznej, w nawiązaniu do współczesnych wyzwań naukowych, kulturowych i społecznych. Pismo zostało założone przez ojca profesora Stanisława Celestyna Napiórkowskiego i początkowo miało charakter biuletynu środowiskowego. Od 2007 roku „Teologia w Polsce” jest periodykiem ściśle naukowym, ukazującym się dwa razy do roku. Od tego czasu czasopismo stało się oficjalnym periodykiem Towarzystwa Teologów Dogmatyków. „Teologia w Polsce” zawiera studia teologiczne głównie polskich dogmatyków, będąc platformą naukowej debaty głównie rodzimego środowiska. Oprócz bloku artykułów czasopismo zawiera także sprawozdania oraz recenzje. Teksty publikowane są w języku polskim, a także w języku angielskim i innych językach kongresowych.
„Teologia w Polsce” ukazuje się dwa razy w roku, w wersji drukowanej, jak i elektronicznej. Numer ISSN wersji drukowanej to 1732-4572. Wersja elektroniczna: www.dogmatyka.pl/TwP

LIBCOM JOURNAL ISSN: 1732-4572 LIBCOM JOURNAL

LIBCOM JOURNAL Licencja:

AKTUALNY NUMER
AKTUALNY NUMER
 
 


  • CEEOL
  • CEJSH
  • Pol-Index

Pobieranie

CAŁY NUMER