Tom 72 (2019) - Afryka Prokonsularna & Miscelanea

2019-02-02

Zachęcamy do zgłaszania artykułów do kolejnego tomu (72) w którym znajdą się materiały ze spotkania sekcji patrystycznej w Kaliszu poświęcone chrześcijaństwu w Afryce Prokonsularnej (artykuły mogą przesyłać także osoby nie będące wówczas prelegentami) oraz inne teksty dotyczące starożytności chrześcijańskiej (w tym recenzje naukowe, tłumaczenia etc.). Termin nadsyłania artykułów: do końca kwietnia 2019.