"Vox Patrum" w programie MNiSW "Wsparcie dla czasopism naukowych"

2019-03-04

Z radością informujemy, że czasopismo "Vox Patrum", uzyskawszy wysoką ocenę recenzentów, zostało zakwalifikowane do objęcia go programem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Wsparcie dla czasopism naukowych". Dofinansowanie obejmie przede wszystkim umiędzynarodowienie czasopisma oraz przygotowanie do aplikacji do prestiżowych baz referencyjnych. Dziękujemy za starania i troskę o Vox wszystkim naszym czytelnikom, autorom, recenzentom i redaktorom!