"Vox Patrum" otrzymało finansowanie w ramach programu "Działalność Upowszechniająca Naukę"

2019-04-15

Z radością informujemy, że czasopismo "Vox Patrum" jest jednym z beneficjentów programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Działalność Upowszechniająca Naukę". Dofinansowanie obejmuje umiędzynarodowienie korpusu recenzentów oraz udostępnienie zawartości "Vox Patrum" szerokiemu gronu czytelników zagranicznych poprzez tłumaczenie publikowanych artykułów na język angielski. Dziękujemy wszystkim za wsparcie i serdecznie gratulujemy przede wszystkim naszym autorom!