Nowości i zmiany!

2019-07-09

Już 15 lipca ukaże się kolejny 71. tom "Vox Patrum". Tym razem - zgodnie z zapowiedziami - będzie on ofiarowany jako Księga Jubileuszowa ks. prof. Antoniemu Swobodzie. Uroczyste wręczenie tomu odbędzie się podczas zjazdu polskich patrologów na Wigrach we wrześniu tego roku. Przygotowany tom zawiera wiele zmian i nowości, które mamy nadzieję, okażą się pomocne i spotkają się z życzliwym przyjęciem. Jednak to nie koniec zmian dotyczących "Vox Patrum". Najpoważniejsza i najbardziej wymagająca czeka nas od nowego roku, kiedy to zgodnie z programem rozwoju czasopisma, przejdziemy na system kwartalny wydawania "Vox Patrum". Zachęcamy zatem już dziś do składania tekstów do publikacji w przyszłym roku. Wydawanie kwartalne wiązać się bowiem będzie ze zmniejszeniem objętości poszczególnych tomów do ok. 10 artykułów w jednym tomie.