System antyplagiatowy w "Vox Patrum"

2019-11-06

Począwszy od numeru 72 w procesie redakcyjnym "Vox Patrum" stosowany jest profesjonalny system antyplagiatowy iThenticate, który ma zapobiegać wszelkiej nieuczciwości naukowej w postaci plagiatów, autoplagiatów itp. Każdy artykuł po złożeniu do publikacji jest skanowany przez system w celu wykrycia potencjalnych naruszeń praw własności naukowej. Dla uspokojenia informujemy, że pierwsze skanowania złożonych artykułów wskazują na najwyższą uczciwość naukową naszych autorów! Dziękujemy i gratulujemy!